27. jul, 2012

Storm in je hoofd/F. de Vries en S. Roukema

"Dit Handboek PDD-NOS heeft zijn ontstaan te danken als antwoord op de vraag: Mijn zoon heeft de diagnose PDD-NOS gekregen, maar wat betekent dat nu precies voor mijn zoon, mijzelf en mijn gezin? Dit leidde tot een persoonlijke zoektocht naar de oorzaken en gevolgen van PDD-NOS".

🤩Een herkenbaar en handzaam boek waarin op eenvoudige wijze wordt uitgelegd wat PDD-NOS (of een stoornis in het Autisme Spectrum) betekent en tegen welke zaken je als ouder bij de opvoeding van een kind met een "gebruiksaanwijzing" aanloopt. Het boek richt zich specifiek op PDD-NOS maar geeft voldoende informatie (en vooral herkenning) over "algemeen" gedrag bij kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis of AD(H)D.
Zeker in het begin, toen duidelijk begon te worden dat er 'iets' met Casper was, heb ik dit veel gelezen. Het hielp mij een naam te geven aan dat wat ik niet kon benoemen maar wel zag gebeuren bij mijn eigen kind. De bevestiging en herkenning was vooral van grote waarde. Het gaf mij tevens inzicht in de vermoeiende 'gedragspatronen' van mijn zoon waardoor ik hem beter kon gaan begrijpen en sommige zaken...gemakkelijker werden.